Del 2: Elva våningar utan hiss

Här finns inget ljud
Barnen hittar en övergiven lägenhet längst upp i High Tower. Den är helt tom sånär som på ett möjligt spår efter Golnander. Samtidigt händer det något riktigt läskigt nere vid skolan.