Ana Maria Lindkvist

4:36 min
Ana Maria Lindkvist prsenterar sig som akademiker, drömmare, estradör och krönikor. Hon är född i Colombia, uppväxt i Örebro, bor i Stockholm och har en magisterexamen i personal- och arbetsliv. Hin tror på kontraster: att skriva poesi och jobba på Arbetsförmedlingen. Att lyssna på människor och att se på Vättern. Hennes egen bästa tid för eftertanke är på tåget, eller dom 15 minuterna varje morgon på väg till jobbet. På väggen har hon texten: "There are the days that must happen to you." Brevid ligger boken "Att komma hem skall vara en schlager" av Per Hagman.