Morgonandakt 20120525

5:04 min
Med Lars Widell, pastor i Svenska Missionskyrkan.