Studio Ett 20120516 17-timmen

44 min
Muslimska ledare, matbristen i Niger, kalhyggen och filmfestivalen i Cannes