Radio Romano 2012-05-16

30 min
Rosa Taikon Vorbil sar von rodlje pire fundone manushikane chavipe ando Shvedo, thaj sar si e situacia avdjes. O Grekland tordziol angla jek nevo alosaripe de sar e regeringoske negozaciji chi gele sar trobuj. Thaj akanak zian maj dur e spekulaciji chi o them mukhela o euro vaj na. Avdive rachasa ka motholpe ando SVT ano programo Updrag Granskning kaj si duplo moralo ande Shvedoske muske ja se djamije, kaj but djuvljen naj chachipe thaj kaj phangenpe vi e shvedoske zakonija. Nevo museum anso Stockholmo te sikavolpe musika kerdpe ande but bersha ando Shvedo.