Staten struntar i stillbilderna

20 min
-Det behövs ett nationellt ansvarstagande för fotografiet i Sverige! Men tyvärr blir det alltid stopp när frågan når kulturdepartementet. Där bryr man sig, till skillnad mot hur det är i de flesta andra länder, inte alls om fotots utveckling och framtid. Orden är Eva Dahlmans från nybildade Nätverket för fotografisk historia.

Eva Dahlman var tidigare bland annat ansvarig för Fotosekretariatet vid Nordiska museet, till det lades ner i fjor.

Zita fullt men inga beslutsfattare

För några veckor sedan arrangerade nätverket ettom fotografiet på biografen Zita i Stockholm.

Där var det fullt med folk, men ingen från de olika statliga institutioner och organisationer som bjudits in speciellt.

Medierna lika ointresserade

Inte heller kom någon representant för medierna, som trots allt borde vara intresserade av hur det går med alla typer av stillbilder som ännu finns i Sverige.

Intresse borde åtminstone finnas bland bildmedier som dagstidningar, tidskrifter och tv?

"Tiden är en dröm"

Hade de kommit hade de kunnat se filmaren Jan Lindqvists filmer "Tiden är en dröm", två filmer som skulle blivit tre, som bygger helt på insamlade foton från hela Sverige.

fick en guldbagge år 2000. Menfinns enbart som arbetskopia, eftersom Filminstitutet med flera inte vill satsa på musikläggningen av filmen.

En skatt som går förlorad

-En skatt som riskerar att gå förlorad! Både filmen och inte minst alla bilder i Sverige.

-Ändå är det genom fotot vi kan fördjupa vår forskning och våra kunskaper om historien, säger Maths Isacson - professor i Ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Multinationella jättar köper in

-Stora fotoarkiv i andra länder köps nu upp av Bill Gates och bildbanker som, säger Eva Dahlman.

-Vårt fotografiska kulturarv, kompetens och särart är i riskzonen. 

Hör Isacson, Dahlman och Lindqvist i en diskussion om vad som ändå skulle kunna göras för att rädda fotografiet. För det finns flera möjligheter till lösningar, inte minst om de berörda kultur- och forskningsbyråkraterna också i Sverige inser vikten av att bevara den visuella historien.

Är pilsnerfilmer viktigare?

-Alla statliga och andra stödmiljoner måste inte gå till förutsägbara forskningsprojekt eller nya pilsnerfilmer. Det är de medverkande ganska överens om.

Och de hade gärna debatterat saken också med kulturdepartementet, som inte ansåg sig ha tid att medverka i Publicerat heller.