"One size fits all" - KBT:s frammarsch i psykvården

30 min
Annas terapi avbröts mitt under behandling, när landstinget bestämde sig för att följa de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen. Juanita förlorade sina uppdrag som psykodynamisk terapeut, när regeringen ensidigt började ge stöd åt KBT-behandlingar. Kaliber - om hur svensk psykvård på bara några år ritats om totalt.