Nyheter från Vetenskapsradion

4:45 min
Gustaf Klarin har träffat nobelpristagaren Hiroshi Amano i Nagoya, som berättar att tekniken i ledlampor kan användas för att göra annan elektronik energisnål. Enligt en studie i Nature kan utstläpp från livsmedelsproduktion öka med 80% om fler byter till västerländska matvanor. Om vi istället följde livsmedelsverkets rekommendationer är det bättre för miljön och vår hälsa. Planer på en kanal längs med Suezkanalen oroar forskare, eftersom invasiva arter kan få lättare att sprida sig till medelhavet.