Liberias kamp mot ebolan

19 min
Utbrottet av ebola i Västafrika är det största någonsin. Bara i år har fler människor dött än den sammanlagt 20 senaste utbrotten. Liberia är ett av de länder som drabbats hårdast. Sverige satsar mer än en halv miljard på ebolabekämpning, där största andelen går till just Liberia. Men vad är det för land, och vilka är det som borde vara rädda för ebola?

Etikforskaren Claire Hooker driver tesen att alla borde vara arga på och inte rädda för ebola. Hon menar att orsaken till att epidemin fick sådan spridning är att sjukvården inte har byggts upp efter inbördeskriget som slutade 2003.

En som verkligen har anledning att vara rädd är Garmai Sumo på Röda Korset i Monrovia i Liberia. Hon är den som topsar avlidna personer i hemmen  för att ta prover som kan ge besked om någon har ebola eller inte.

Hittills har cirka 3000 personer dött i ebola i Liberia, och det kan jämföras med omkring 250 000 döda i inbördeskriget som tog slut 2003. Statsvetaren Johanna Söderström vid Uppsala universitet har undersökt hur delar av Liberia utvecklats efter kriget. Det handlar om de omkring hundratusen före detta stridanden, som hon visat är mer politiskt aktiva än övriga medborgare.

I Monrovia finns professor Hans Rosling. Han menar att det nu behövs nya strategier för att bekämpa ebola, eftersom spridningen verkar stanna av i Liberia.

I Stockholm konstaterar Ewa Werner-Dahlin, chef för biståndsfrågor på SIDA, att situationen med ebola varit ovanlig, och att det har lett till ovanliga regeringsbeslut som detaljstyrning av hur insatserna ska se ut.  Sverige har satsat mer än en miljard på ebolabekämpning, men Ewa Werner-Dahlin tycker inte att det går att jämföra proportionerna mellan insatserna i Västafrika och insatser för att bistå Syrien under den humanitära katastrof som pågår där. 

I Västafrika har Sverige satsat drygt en halv miljard i år kring ebola, medan det i Syrien hittills satsats 300 miljoner kronor. Om man skulle räkna med mörkertal kan antalet smittade i Västafrika som mest uppgå till 50 000 medan de som drabbats av kriget i Syrien är ungefär 26 miljoner människor.

Temanumret om ebola i Culture Anthropology

Claire Hookers artikel

I programmet medverkar etikforskaren Claire Hooker, University of Sydney i Australien, Margareta Svensson, SR:s tidigare Afrikakorrespondent, Garmai Sumo, Röda Korset-anställd i Monrovia i Liberia, Johanna Söderström, forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet, Hans Rosling, professor i internationell hälsa, Ewa Werner-Dahlin, chef för biståndsfrågor på SIDA