Om den svenska antirasismens historia

44 min
POD: Varför är det mycket lättare att hitta antirasistiska förebilder i den amerikanska historien än i den svenska? Saknas svenska antirasistiska aktivister, eller är det historieskrivningen som fallerar? Har den svenska rörelsen en blind historisk fläck, och vilken betydelse har det att känna sin egen historia? Samtal med Lawen Mohtadi, journalist och författare och Tobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt centrum. Dessutom ett ord i tiden: Amortera. Och vi pratar med Mara Lee om hennes alldeles färska avhandling i Litterär gestaltning, om skrivande som motstånd.