Människolivet som en lök

4:58 min
”Efter barndomen kommer ungdomen, medelåldern och ålderdomen. Man lämnar inte barndomen bakom sig utan den finns som ett lager ända till ålderdomen.”

Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Härnösands stift, har arbetat som präst i mer än 40 år. I början av december lägger hon ner biskopsstaven i Härnösands domkyrka och går i pension.
Samma vecka håller hon i morgonandakterna och pratar där om att byta liv, om åldrande, om att förbereda sig inför döden, men också om nya möjligheter.

Jag vill förmedla hopp. Även om livet förändras drastiskt, genom pensionering eller något annat, finns det hopp om nya och spännande utmaningar.

Text

Men den rättfärdige skall få vila, om han också dör i förtid.
Vördnadsvärd ålder beror inte av livets längd, det är inte årens antal som räknas.
Det är klokheten som är en människas vita hår och ett oförvitligt liv som är hög ålder.
Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade Gud honom och hämtade honom, där han levde bland syndarna.
Ur Bibeln. Salomos vishet 4:7-10

Musik

Sonata E-minor Adagio (J.S. Bach), Anders Paulsson och Andrew Canning.
Tryggare kan ingen vara, Göteborgs gosskör.