Modiano och minneslitteraturen

15 min
När författaren Patrick Modiano på onsdag tar emot nobelpriset i litteratur står han i konserthuset som en representant för minneslitteraturen. Han och en rad andra europeiska författare gräver i spillrornra från det förflutna för att försöka ge en sann bild av en tid de själva inte upplevt. Programledare: Odd Clausen.