Bland hasselnötsskal och vinare – om musikarkeologiprojektet EMAP

24 min
Hör grekiska aulos och lyror, vikingatida kohorn och bronslurar i Europas största musikarkeologiska projekt, som snart öppnar en utställning i Sverige. Vetenskapsradion Historia tar pulsen på den unga vetenskapen som återskapar Europas forntida klanger.

– Jag tror att en antik grek skulle känna igen musikstycket även om han eller hon skulle tycka att mitt uttal av sångtexten lät barbariskt, säger Stefan Hagel som ägnar sig åt att återskapa antik grekisk musik.

Stefan Hagel är en av deltagarna i det stora europeiska musikarkeologiska forskningsprojektet EMAP, som syftar till att göra den unga vetenskapen musikarkeologi mer publik.

– Jag tror att många kommer att tycka att det är spännande att höra hur en vattenorgel ifrån Pompeji egentligen lät, eller uppleva hur vikingatida trätrumpeter och kohorn klingar, säger Cajsa Lund, som är en av Sveriges deltagare i EU-projektet.

2016 inleds en musikarkeologisk vandringsutställning inom projektet och till dess arbetar forskare och musikmakare för fullt för att kartlägga och rekonstruera den forntida europeiska musiken.

Programledare är Tobias Svanelid.