Kristen fruktan för islam

44 min
Fruktan för islam är stark i vissa kristna led.Var hämtar debattörerna sitt stöd för att kristendomen är utsatt för attack och hotar Sverige som kristen nation? Reportage av David Berjlund. Samtal med religionshistorikern Christer Hedin och frilansjournalisten David Berjlund. Utblick till Danmark i samma ämne. Reporter Ivar Ekman. Nyheter i korthet med Åsa Furuhagen. Stort behov av fängelseimamer i Frankrike för att svara mot ett religiöst behov, men också för att motverka radikalisering bland interner, reportage av Anna Trenning Himmelsbach. Krönika av SRs Latinamerikakorrespondent Lotten Collin. Samtal med SRs tidigare Sydeuropakorrespondent, Alice Petrén, om situationen i Italien, där rätten till abort hotas pga att allt fler i vården, med hänvisning till sin tro och sitt samvete, inte medverkar till ingreppet. Europadomstolens reprimand har inte föranlett åtgärder i landet.