Nya möjligheter väntar

5:17 min
”Långt liv skänker insikt och vishet. Detta ger mig styrka. Styrkan att kunna lämna det gamla och se Guds ledning i nya möjligheter och utmaningar.”

Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Härnösands stift, har arbetat som präst i mer än 40 år. I början av december lägger hon ner biskopsstaven i Härnösands domkyrka och går i pension.
Samma vecka håller hon i morgonandakterna och pratar där om att byta liv, om åldrande, om att förbereda sig inför döden, men också om nya möjligheter.

Jag vill förmedla hopp. Även om livet förändras drastiskt, genom pensionering eller något annat, finns det hopp om nya och spännande utmaningar.

Text

Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig.
Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk?
Han har alla varelsers liv i sin hand, varje människas ande.
Örat prövar orden som tungan prövar matens smak.
Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker insikt.
Hos Gud finns vishet och styrka, han har beslutsamhet och insikt.
Ur Bibeln. Job 12:8-13.

Musik

Sonata E-minor Adagio (J.S. Bach), Anders Paulsson och Andrew Canning.
Koppången, Sissel Kyrkjebö.