Guds rike är nära

Här finns inget ljud
Vad menas med Guds rike? Är det något som pågår hela tiden eller något som ska komma? Gudstjänsten utgår från ungdomars funderingar och tankar kring bibeltexterna.

I gudstjänsten från Finnåkers kursgård medverkar ungdomar från Västerås stift, med läsning och sång. Dagens predikant, Cecilia Redner, berättar hur förberedelserna för gudstjänsten har gått till.

Vi har haft bibelstudium kring den här söndagens bibeltexter. Och ungdomarna har funderat mycket på det här med Guds rike.
Är det något som ska komma eller pågår hela tiden?
Inom mig – eller utanför?

I sin predikan utgår hon från dessa frågor.

Ta texten från Mika. En helt fantastisk text!
Den målar fram en bild av världen som vi skulle vilja att den vore.

Vi kommer att göra som i bibeltexten, där det står ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel”. Så vill vi också gå upp till Herrens berg och spana ut över världen.

Bibeltexter

Mika 4:1-4
Romarbrevet 15:4-7
Lukas 21:25-36

De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.
Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.
Ur Bibeln. Mika 4:3-4.

Medverkande

Cecilia Redner, präst
Hans Degréus, präst
Ungdomar från Västerås stift, sång och textläsningar
Kekke Paulsson, piano
Hannes Tidare, bas
Folke Dahlgren, gitarr och flöjt
Elina Hultman, keyboard
Johan Hultman, slagverk
Madelene Andersson, trumpet
Eva Brindbergs-Granath, sång
Sånggruppen Soul Tweens under ledning av Eva Brindbergs-Granath

Musik

Tillsammans (Jan-Erik Sääf) 
SvPs 109 Det susar genom livets strid (Carl Boberg)
Not Forgotten (Israel Houghton)
Det som håller oss vid liv (Peter LeMarc)
Advent är mörker och kyla (Margareta Melin/Lars-Åke Lundberg)
Hallelujah (text och musik Leonard Cohen, svensk text Py Bäckman)
Och varje mänska ska leva i frihet (Mika 4:3, melodi från Israel)
SvPs 254 Löftena kunna ej svika (Lewi Pethrus)
SvPs 490 Guds Son en gång i morgonglans (John Brownlie, Anders Frostensson, engelsk melodi)
Be Not Afraid (John Michael Talbot)

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.05
  Soul Tweens Sånggrupp, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - Tillsammans
  Kompositör: Jan-Erik Sääf
 • 11.08
  Församlingssång, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - Det susar genom livets strid
  Kompositör: Carl Boberg
 • 11.14
  Soul Tweens Sånggrupp, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - I Am Not Forgotten
  Kompositör: Israel Houghton
 • 11.18
  Eva Brindbergs-Granath Sång, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - Det som håller oss vid liv
  Kompositör: Peter Lemarc
 • 11.24
  Soul Tweens Sånggrupp, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - Advent är mörker och kyla
  Kompositör: Lars-Åke Lundberg
 • 11.39
  Församlingssång, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - Hallelujah
  Kompositör: Leonard Cohen
 • 11.44
  Församlingssång, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - Och varje mänska ska leva i frihet
  Kompositör: Melodi Från Israel
 • 11.49
  Församlingssång, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes Tidare Bas, Folke Dahlgren Gitarr, Madelene Andersson Trumpet - Löftena kunna ej svika
  Kompositör: Lewi Pethrus
 • 11.55
  Församlingssång, Kekke Paulsson Piano, Elina Hultman Synth, Johan Hultman Slagverk, Hannes - Guds Son en gång i morgonglans
  Kompositör: Engelsk, 1785