"Att läsa en stad": Tanger - staden många vill till och vill lämna

14 min
Tanger i Marocko har länge varit en projektionsyta för västerländska drömmare. Men Tanger är också en stad som många försöker ta sig från. Vi fortsätter vår serie Att läsa en stad. I dag reflekterar socialantropologen Jannete Hentati över de olika bilderna av Tanger. Hör också ett nytt ord i poeten Niklas Söderströms Nikipedia: tegel - inte bara ett byggnadsmaterial, utan också en symbol för samhället.

Många författare och konstnärer vallfärdade till Tanger efter andra världskriget. Och då blev staden populär hos västerländska drömmare som ville di. Men Tanger är också en stad som många längtar från: bara ett par mil från frihetens Europa. Det är dessa olika bilder av Tanger Jannete Hentati funderar kring.

Och Niklas Söderström tar upp att ordet tegel, som också är en symbol för vilket slags samhälle vi egentligen lever i. Åtminstone i Nikipedia.