Kulturnytt 20120510

14 min
I Turkiet hotas landets nationellt och regionalt drivna teatrar av uteblivet stöd. och så ska det handla om ICORN Organisationen som ger fristad åt författare och journalister på flykt. Det litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola hotas med nedläggning. Därefter pratar Kulturnytt med Björn Linell som minns sin bortgångne kollega Tomas von Vegesack som avlidit och så pratar vi om tre skönlitterära debutanter.