Litauisk parlamentariker i Samtal Europa: -EU är ett skydd mot diktatur och tyranni

15 min
I dag på Europadagen undrar vi om det finns någon framtid för EU i krisens Europa? Vår producent Pernilla Ståhl åker till Strasbourg för att söka svar på frågan. Hon träffar bland andra en av parlamentets optimister: Leonidas Donskis.

Ja, i dag följer vi med Pernilla Ståhl till Strasbourg, EU-parlamentets officiella hemort, där man håller till i en jättelik byggnad som ser medvetet halvfärdigt ut. Kanske för att markera att EU är under ständig utveckling?

Förr ofta indraget i krig 

Strasbourg – som ligger i ett område som Frankrike och Tyskland krigat om flera gånger – var en symbolisk mötesplats för det nya Europa. Men vad symboliserar Strasbourg idag? Fred och demokrati? Eller en stor byråkrati och brist på handlingskraft?

Reglerna skyddar mot diktatur

I detta första program av två träffar Pernilla Ståhl alltså bland andra en av parlamentets optimister: EU-parlamentarikern Leonidas Donskis från Litauen. Donskis menar att det regelverk och de institutioner som EU byggt upp under de senaste tjugo åren skyddar Europas länder från att falla tillbaka i diktatur och tyranni.