Svensk nanoforskning för solceller och läkemedel

19 min
Vetandets värld handlar om svensk nanoteknologi, det vill säga forskning om riktigt små strukturer: miljarddelar av meter. Vi besöker NanoForum, den årliga mötesplatsen för svensk nanoforskning inom akademi och företag. Här träffas forskare som gör solceller, mobilelektronik, läkemedel och mycket annat med hjälp av nanoteknologi.

Vi pratar med Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala Universitet, Martin Magnusson på sollcellsföretaget SolVoltaics AB och Johan Borgström på NanoConnect Scandinavia, ett projekt som i en samarbete mellan sju universitet i Danmark och Sverige knutit samman forskare och företag med intresse i nanofrågor.