Kvsällsekot 17 november

Här finns inget ljud
USA minskar hjälpsändningar till Syrien efter stölder --Par misstänks ha förfalskat barns dna - Franskt flyg kränkte svenskt luftrum.