Filosofi utanför akademien

39 min
Läkaren Claes Hultling, journalisten Ann Lagerström, filosofipedagogen Adam Wallenberg och filosofen Jonna Bornemark diskuterar kring hur filosofi kan användas praktiskt i samhället.

Är filosofi något som bara angår högre lärosäten eller kan filosofin också appliceras på vardagslivet och inom verksamheter utanför universitetens portar? Om så är fallet: Hur ser filosofin utanför akademien ut? Filosofiska Rummet sänder den här veckan inför publik på Filosofifestivalen på ABF-huset i Stockholm. Vi möter några praktiker som tagit filosofin ut ur seminariesalarna och in i sammanhang där den kan göra nytta i verkliga livet.

Medverkande är läkaren Claes Hultling, journalisten Ann Lagerström, filosofipedagogen Adam Wallenberg och filosofen Jonna Bornemark.

 Programledare och producent Peter Sandberg.