Radioessä: Niklas Söderberg hittar vissa släktdrag

14 min
Poeten Niklas Söderberg läser ett filosofiskt verk från åttiotalet som blivit en bestseller i forskarvärlden idag: The Practice of Everyday Life av den franske jesuitprästen, teologen, psykoanalytikern och filosofen Michel de Certeau (1925-1986) och får syn på ett släktdrag.

De Certeau undersöker i The Practice of Everyday Life allt det vi moderna människor gör varje dag utan att alls tänka på det: våra rutiner, upprepningar, vanor, alla våra omedvetna rörelser i vardagen, i de offentliga rummen såväl som i mycket annat, till exempel litterära texter.

Centralt i hans poetiska och mångbottnade text är begreppsparet strategi/taktik, kommer Niklas Söderberg (bilden) fram till.