Sex personer på 60 kvadrat

30 min
Mashair Ahmed trivs i Biskopsgården i Göteborg men drömmer om en större bostad.Hon bor tillsammans med sin man och deras fyra barn i en liten trea. Barnen samsas om utrymmet. Att bjuda hem kompisar är inget självklart alternativ.- Det är barnen som lider mest av trångboddheten.

Enligt SCB är trångboddheten i Sverige mer än dubbelt så vanligt bland utrikes födda än bland de som är födda i Sverige. Framförallt är det många födda utanför Europa som bor trångt. Bland de var det hela 45 procent som 2013 levde i det som enligt Boverkets kriterier kallas för trångboddhet.

Christer Gustafsson är socialdemokratisk fritidspolitiker i Stadsdelsnämnden i Biskopsgården. Han bor i området och är mycket engagerad i Hyresgästföreningen. Enligt honom är  just trångboddheten det största problemet i Biskopsgården.
Han menar att  i stadsdelen saknas inte bara hyresrätter utan också större lägenheter anpassade till stora familjer.

Familjen Ibrahim  bor i Björkekärr i Östra Göteborg. De är sex personer, två vuxna och fyra barn, som bor i en tvåa på 60 kvadrat. På morgnarna får föräldrarna stiga upp mycket tidigt för att hinna med toalettbestyren innan barnen vaknar.
– Vi är oroliga för hur det påverkar barnen. De får aldrig lugn och ro, säger pappa Mohanad.

Cecilia Mora
Cecilia.mora@sr.se