Människor och tro 20120504

45 min
Gert Wilders Frihetsparti lämnar Nederländernas minoritetsregering efter oenighet om budgetnedskärningar för att klara reglerna i EUs finanspakt. Avhopppet kan innebära att landet avstår från att införa flera lagar som riktar sig främst mot muslimer, bla förbudet mot att bära heltäckande slöja på allmän plats. Rapport från Jens Möller SRs Brysselkorrespondent. Kristna aktivister försöker förhindra o fördröja avvisningar av asylsökande genom civil olydnad. Vilken lag är överordnad - Guds lag eller samhällets? Hur motiverar en kristen sin civila olydnad? Reportage av Andreas Landmark från flyktingförvaret i Märsta och samtal med Håkan Sandvik , präst i Svenska Kyrkan, som tidigare arbetat på förvaret. Utrikeskrönika från Cecilia Uddén. Reportage av Sören Wibeck om orsakerna till islamisternas framgångar efter den arabiska våren och om de kan ses som en konstruktiv eller destruktiv politisk kraft. Medverkande Hamdi Hassan och Rickard Lagerwall. Reportage om blodshämnd i Albanien, en urgam