Så tyglas företag i det allmännas tjänst

20 min
Årets ekonomipristagare till Alfred Nobels minne är Jean Tirole. Hans teorier handlar bland annat om hur kontrakt kan styra offentlig verksamhet när den privatiseras. Målet är att samhället ska vinna på att avreglera, genom att kostnaden blir lägre och kvalitén lika bra eller bättre. Men den svenska debatten om privatisering av skola, vård och omsorg visar att det är långt ifrån självklart.

Järnvägen, elmarknaden och telefoni är sektorer som nationalekonomer hunnit studera mer inför avregleringen än vad man gjort med välfärdssektorn. Där har Jean Tiroles teorier redan tillämpats, i syfte att åstadkomma en så välfungerande marknad som möjligt. Frågan om avreglering och privatisering är politiskt och ideologiskt laddad. Men enligt Jean Tiroles teorier handlar det om att analysera varje bransch för sig så att man verkligen ger rätt ekonomiska incitament till företagen, att de helt enkelt belönas med en lagom stor vinst om de levererar det samhället vill ha och straffas om de levererar undermåligt.

Jean Tirole är normalt verksam vid universitet i Toulouse, men Vetenskapsradions Ulrika Björkstén åkte för att träffa honom i Paris där han är rådgivare till franska riksbanken, Banque de France.

I programmet medverkar Jean Tirole, ekonomipristagare 2014 och Tore Ellingsen, ordförande i kommittén för Ekonomipriset till Alfred Nobels minne.