Patrick Modianos Nobelföreläsning

Här finns inget ljud
Skådespelaren Frej Lindqvist läser - i svensk översättning av Anna Säflund-Orstadius - Patrick Modianos föreläsning, som hölls i Börssalen söndagen 7 december 17.30. 2014 års nobelpristagare i litteratur tilldelades priset ”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld.”

Patrick Modiano ( född 1945) berättar i sin föreläsning att barndomsupplevelser kommit att fungera som matriser för hans böcker. Viljan att lösa gåtor och genomskåda mysterier gav honom lust att skriva. Som romanförfattare vill han blottlägga det som döljer sig under ytan så att verkligheten får syn på sig själv.

Han berättar också om många författares besatthet av staden - i hans fall Paris - och om skrivandets processer. Bläddrandet i gamla telefonkataloger väckte hans lust att skriva.

Han tror också att det faktum att han är född 1945 , sedan städer raserats och hela befolkningar utplånats, antagligen gjort honom särskilt mottaglig för teman som rör minne och glömska. 

Producent: Gun Ekroth

Tekniker: Bengt Zetterman 
               Tobias Carlsson i Börssalen