Plånboken

55 min
I Sverige tänder vi otroliga mängder ljus, hela 300 miljoner värmeljus per år, och många av dem nu till jul. Forskning visar att de billigaste och vanligaste värmeljusen som helt eller delvis består av paraffin kan vara skadliga för såväl vår hälsa som för miljön. När paraffinet blir varmt avger det cancerogena ämnen som dessutom spär på växthuseffekten. De anses också vara mer brandfarliga än ljus helt gjorda av stearin. Trots detta väljer några av de största butikskedjorna som har egna värmeljus att inte skriva ut vad de innehåller på förpackningarna. Lars Barregård, professor vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs universitet och Cecilia Uneram från Brandskyddsföreningen berättar om hur vi som konsumenter ska tänka kring paraffinljus. Efter en ovanligt turbulent ekonomisk höst med besked om allt från nyval till 0-ränta så hjälper finansanalytikern Peter Malmqvist till att reda ut hur detta avspeglar sig på finansmarknaden och i våra plånböcker. I dag är de allra flesta barn försäkrad