Rolig utmaning att bo trångt

30 min
Enligt den svenska trångboddhetsnormen saknar familjen Styrbjörn tre rum - men de känner sig inte trångbodda för det. - Vi har gott om yta, tycker vi, säger Helena och Ragnar Styrbjörn.

Helena och Ragnar Styrbjörn bor med sina tre barn i två stora rum och ett kök i ett soldattorp utanför Vimmerby. När de öppnar yterdörren finns en stor trädgård med bodar och ett stall med djur som gör att ytan känns större.

Men enligt Boverkets norm3 bör varje barn i en familj ha ett eget rum – ett barnperspektiv som föddes under 1930-talets Sverige, då trångboddheten särskilt bland barnfamiljer var stor och där arkitekter och politiker fruktade att det skulle fördärva populationen.

Men familjen Styrbjörn, vars barn alla är under tio, ser ingen poäng med att ge dem egna rum:

– Jag vet inte vad de skulle ha ett eget rum till, egentligen. De är ju oftast där vi vuxna är ändå och genom att dela rum lär de sig att hjälpas åt och kompromissa.

 
Helene Ekstam, doktorand i sociologi vid institutet för bostad- och urbanforskning vid Uppsala universitet, arbetar med en avhandling om synen på trångboddhet:
Arbetet med den första trångboddhetsnormen i Sverige föddes ur en omsorg för att skapa en bättre boendestandard – men kan en norm upplevas som provocerande:

– Det finns ett glapp mellan den senaste trångboddhetsnormen och individens egen syn på trångboddhet. Normen talar ju om för oss hur vi bör organisera oss i hemmet. Samtidigt vill de flesta inte vill bli tillsagda utan bestämma det själva.

Ett program av Jonna Berglund.