Studio Ett 10 december

45 min
Slaget om Skåne och de konstitutionella effekterna runt om i landet. Hur mår Merkel och CDU just nu med alla kriser i världen och en vissa problem på hemmaplan? Utseendefixering är en direkt hälsofara för dom unga, världskonferens om utseende i Kristianstad. Trångboddhet och bostadsbrist.