Jag har gråtit många liter tårar

30 min
Pär är 47 år och bär på en inre oro. En oro som sitter i hela kroppen och som han haft hela livet. Men det är först under de senaste åren som han tagit sina känslor och sin sorg på allvar.

Han tror att sorgen kanske hänger ihop med uppväxten i en dysfunktionell familj. Nu känner han sig förvirrad. Pär ringer till Radiopsykologen för att få hjälp med att bearbeta det han varit med om. Kanske kan han bli av med känslan av ping-pong i huvudet.

Producent: Anna-Brita Lindqvist