Allt fler beroende av avsaltat havsvatten

20 min
Mängden havsvatten som avsaltas för att bli dricksvatten ökar kraftigt i världen. På tjugo år har mängden avsaltat vatten fyrdubblats och bortåt 80 miljoner människor är idag helt beroende av havsvatten för att få sitt dricksvatten.

Mellanöstern är den region i världen som är mest beroende av avsaltat havsvatten för att få sitt dricksvatten. I Europa leds avsaltningsligan av Spanien. Avsaltningen idag kräver mycket energi, men teknologi som idag finns på laboratorierna kan komma att minska energiåtgången dramatiskt.

Men mycket av utbyggnaden just nu pågår bland annat på kinesiska ostkusten och i den karibiska övärlden.

Den mest använda tekniken i de nya avsaltningsverken kallas omvänd osmos. Den innebär att man med hjälp av högt tryck pressar havsvattnet genom membran. Eftersom salterna inte kan passera membranen blir resultatet drickbart vatten på andra sidan membranen.

Men en viktig faktor som hämmar utvecklingen är energiåtgången. En stor del av kostnaden för att avsalta havsvattnet är den energi som går åt för att pressa vattnet genom membranen. Men med den pågående teknikutvecklingen kan mängden energi som går åt reduceras dramatiskt tror Kenneth Persson, professor vattenresurslära på Lunds universitet.

Forskare arbetar bland annat med nya kemiska lösningar som ska göra det lättare för vattnet att passera membranen.

Energiåtgången kan komma att minska ner till en tiondel, kanske ner till en femtiondel av dagens energiåtgång per avsaltad kubikmeter, bedömer Kenneth Persson, om den nya tekniken visar sig fungera i stor skala.

Enligt IDA, International desalination association, Internationella avsaltningssammanslutningen, är idag 300 miljoner människor världen över helt eller delvis beroende av sötvatten som kommer från avsaltningsverk.

I programmet medverkar Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten.