Minska HIV-spridning, plast av trä, fågelexplosion och forskning om åldrande

25 min
Musikhjälpen 2014 handlar om att minska spridningen av HIV. Företag och forskare vill göra plastprodukter av träråvara och det handlar om alla möjliga plastsaker i vår vardag, till exempel brödpåsar. Nypublicerad genforskning visar att fåglarna grep tillfället i akt att bli fler när deras släktingar dinosaurierna dog ut. Nobelveckan handlar inte bara om prisutdelning utan också om föredrag om all möjlig forskning - i år bland annat om forskning på åldrande. Programledare: Lars Broström.