Kulturnytt

6:49 min
Europeiska radio och tv-unionen Ebu ställer krav på Azerbadzjans regering i turerna kring fängslade journalisten Khadija Ismayilova, förändringar i kulturbudgeten och bakom lucka tolv hälsar vi på en kör repeterar inför Lucia. Programledare: Kristian Erskog.