Bereda väg

Här finns inget ljud
- Vi måste våga vara den som tar emot, som säger jag behöver dig, jag vill höra din röst eller känna din hand, du är viktig för mig. Vi kommer alla i lägen där vi, som Jesus behöver säga: bered vägen för mig, hjälp mig.

Text: Matteus kap 11: 2-11
Klockringning: Brunskogs kyrka, i Värmland. 
Musik: Jag vet en dejlig rosa, med Georg Wadenius. 
Arne Carlsson är pastor i Uppsala Missionskyrka och chefredaktör för Dagens Seglora.