Morgonekot 14 december

Här finns inget ljud
FN:s klimatförhandlingar i Lima enades nyss om ett dokument - Den som vill skaffa barn genom insemination kan skaffa sperma på nätet - Unicef vill att Sverige inrättar vad man kallar en "individuell klagomekanism" för barn.