Simone Weil och partiernas avskaffande

39 min
Äh, kanske skulle man bara ta och förbjuda alla politiska partier? Jenny Maria Nilsson, Roland Paulsen och Mårten Björk diskuterar Simone Weils idé från 1943 med programledare Lars Mogensen.

När Simone Weil 1943 skrev sin essä Om de politiska partiernas allmänna avskaffande, var hon påverkad av det som pågick i Europa. Hon såg hur folkets kollektiva lidelser gjorde det möjligt att ”sätta judarna i koncentrationsläger och tortera dem till döds med utstuderade metoder”. Och eftersom politiska partier snarare uppmuntrar till sådana kollektiva lidelser än till eget tänkande bör de förbjudas, enligt Weil.

"Om de politiska partiernas avskaffande" finns nu i bokform på svenska, och Filosofiska rummet diskuterar Weils radikala idé i vårt parlamentariskt besvärliga läge.

Producent: Thomas Lunderquist