Vetandets värld från Forum för Naturkatastrofer

20 min
Vetandets värld torsdag handlar om beredskapen för Naturkatastrofer, om vilka kunskaper som fortfarande saknas för att göra beredskapen så god som möjligt och om hur forskning om naturkatastrofer kan gå till. Vi direktsänder från Forum för Naturkatastrofer, som är en konferens som hålls i Uppsala just denna dag, där myndigheter, näringsliv och samhälle möts för att diskutera krishantering och förebyggande av naturkatastrofer.

Medverkar i programmet gör Helena Molin Valdés, biträdande direktör för ISDR, International Strategy for Disaster Reduction, FN:s organ för katastrofbegränsning, Lars Nyberg, hydrolog vid Karlstad universitet och en av forskningsledarna vid det tvärvetenskapliga Centrum för Naturkatastrofslära (CNDS), som är ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Försvarshögskolan och Karlstad Universitet samt Susann Ullberg, doktorand i antropologi, verksam vid Försvarshögskolan.