Morgonandakten 20120509

5:46 min
Förlorad i min duktighet. Andakten hålls av Susanne Dahl, studentpräst vid Umeå universitet. Varje andakt inleds och avslutas med Forbidden Colours av och med Ryuichi Sakamoto. Text: Lukasevangeliet 15:11-32 Musik: Time after time – Eva Cassidy Producent: Helena Andersson, Moskit media, för Sveriges radio Västerbotten