Staden som varumärke och Danskjävlar om högerpopulism

44 min
Sidan uppdateras inte. Debatt och kritik möts i kulturredaktionens direktsända diskussionsprogram.

Att skapa ett starkt varumärke har blivit allt viktigare för städer i hela västvärlden. Idag tävlar städer på en global marknad om företagsetableringar, arbetskraft och besökare.

Malmö är ett hyllat exempel på stadsomvandling från industristad till kunskapsstad, men nu står stadens baksidor i medialt fokus.

Samtidigt höjs kritiska röster mot att man lämnat delar av staden i sticket till förmån för den kreativa klass som man velat locka till sig.

Varför är det så viktigt hur en stad ser ut från utsidan? Vilka är riskerna med varumärkestänkandet? Och vad händer med kulturen när den används för att profilera en stad?

Om detta samtalar Dalia Mukhtar-Landgren, statsvetare och forskare på Lunds Universitet, kulturvetaren och doktoranden Per Möller och Jessica Segerlund, konstnärlig ledare på stadsutvecklingsprojektet i Helsingborg, H+.

Den fria teatergruppen Potato Potato tar sig an högerpopulismen i Europa i sin nya föreställning Danskjävlar - om detta må vi berätta.Vi diskuterar pjäsen med kritikerna Malena Forsare och Malin Krutmeijer.

Dessutom Kulturpanelen med Ulf Andersson, Matilda Gustavsson och Tor Billgren - om respektlöshet mot Strindberg, den nya tidens Sex and the city och att somna på operan.

Programledare Karin Arbsjö.