Visst har landsbygden en chans

34 min
EU avsätter en halv miljard kronor de kommande fem åren på forskningsprojekt som ska ge en bättre balans mellan städer och landsbygd. Här i Sverige är 70 procent av ytan täckt av skog, åtta procent av jordbruk och bara tre procent är bebyggd mark. P4 Granskar tillväxten i våra städer och vi ställer frågor om vi kanske ska sluta med jordbruk och hur vi ska befolka glesbygden om vi ska göra det.

Musiken i programmet:

1. Edda Magnason -  Game of gain

2. Adam Cohen  -  We go home

3. Eddi Reader  -  Town without pity

4. One Republic  -  Love runs out

5. Blur  -  Country house

6. Eldkvarn  -  Vår lilla stad