Australien del 3 - om Melbourne, Nam Le och mångkultur

42 min
I Kosmos tredje program från Australien tar vi oss till Melbourne som är landets näst största stad och som ofta beskrivs som Australiens kulturella centrum. Sedan mitten av 90-talet har staden växt betydligt, till stor del på grund av invandring från andra länder.

Författaren Nam Le kom själv till Australien som litet barn och båtflykting.  Idag är han en internationellt hyllad författare och skribent, känd genom debutboken Båten.  

-Det finns en sorts förväntan på dig som invandrare, säger han, något som gjorde att när jag som ung pratade om hur mycket jag tyckte om att läsa och skriva, svarade mina föräldrar med att säga: det där är nog bra, men satsa på matte och naturvetenskap istället, för du kommer ju ändå aldrig kunna tävla med dem som haft engelska som modersmål.

-Som författare handlar det om att inte fastna i förenklade bilder av motsättningar; ett vi och ett dem, av offer och förövare. Vi är alla motsägelsefulla individer och det gäller även rasismen. Det finns olika sorters rasism, vissa mer möjliga att förlåta än andra. Men det är därför fiktionen är viktig, genom den kan du ju skildra alla de här lagren av mänsklighet, säger Nam Le.

Kosmo har också träffat Deborah Zion vars egen familj är judisk och kom till Australien på 30-talet. Idag är Deborah Zion forskare vid Monash University i Melbourne och har bland annat studerat hälsa hos flyktingar i Australien.

-Landet har en rasistisk historia, inte minst i förhållande till den asiatiska befolkningen och till urbefolkningen. Men i Australien handlar det inte så mycket om etnisk tillhörighet, det är inte som i USA. För oss är det mer en fråga om flyktingvågor och rädsla. Varje ny grupp som kommer får det svårt, sen kommer en annan grupp och så går det på, i någon sorts 20-årsvågor. Men Melbourne är en smältdegel, vi har den högsta andelen etniskt blandade äktenskap i världen, säger hon.

Och så har Kosmos Cecilia Blomberg träffat Aaron Seeto, chef  för 4A Centre for Contemporary Asian Art, ett ickekommersiellt konstgalleri i Sydneys Chinatown. Det bildades för 16 år sen av konstnärer med asiatisk bakgrund för att fokusera på just den asiatiska samtida kulturens närvaro i landet. Australien ligger ju egentligen i Asien och folkförflyttningar och mångkulturalismen hör till historien.  

-Vi vill att människor, när de tänker på Australien, också ska ha med sig bilden av det asiatiska. Det är en stor del av landet, säger Aaron Seeto.

Reporter och programledare: Anneli Dufva
Producent: Marie Liljedahl