Kulturnytt

8:07 min
Vi besöker julhandeln i första delen av Kulturnytts granskning av den krisande bokbranschen. Förslaget att spara på kulturtidskrifterna möter massiv krititik. En film som aldrig blev av bakom Nina Asarnojs lucka i Kulturnytts julkalender.