Hoppet växer i kampen mot pankreascancer

20 min
Cancer i bukspottkörteln är en lömsk typ av cancer, när diagnosen väl uppdagas är det oftast för sent. Men trots att sjukdomen klättrar uppåt på listan över våra mest dödliga cancersjukdomar, är framstegen inom forskningen små. I Vetandets värld träffar vi läkare som ägnat decennier åt att mota sjukdomen och som nu hoppas att ett genombrott äntligen närmar sig.

– Det ger väldigt mycket att jobba med den här typen av patienter. Man undrar var de får kraft ifrån, säger Roland Andersson, professor vid Lunds universitet.

I 30 år har han behandlat patienter med cancer och i forskningen har han riktat in sig på pankreascancer, alltså cancer i bukspottkörteln.

Sjukdomen ger vaga symptom och diagnosen kommer sent. I genomsnitt lever patienterna bara ett halvår efter diagnosen. Lundaforskarna letar efter proteiner i sjuka patienters blod, för att skapa grunden till tidigare diagnostik.

– Målet är att med en enkel droppe blod se om patienten har cancer, säger nydisputerade kirurgen Daniel Ansari.

Även i Umeå letar man efter biomarkörer i blodprov. I en ännu inte publicerad studie, ledd av professor Malin Sund, kunde man urskilja sjuka patienter flera år innan de fick diagnosen.

En studiegrupp för forskning om pankreascancer har startat i Sverige, och vill bygga upp en nationell biobank. Professor emeritus Bengt Glimelius tror att det kan lyfta den svenska forskningen.

– Man behöver material från många individer för att göra bra studier, säger Bengt Glimelius.

Även framstegen inom genetiken kan leda till bättre behandlingar. På Karolinska institutet jobbar professor Matthias Löhr med att utveckla skräddarsydd läkemedelsbehandling, som är baserad på genetik. I Uppsala ska docent Gustav Ullenhag inleda en patientstudie med immunstimulerande genterapi.

Förhoppningen hos forskarna är att framstegen ska komma snart, så de äntligen kan ge bättre besked till sina patienter.

I programmet medverkar Roland Andersson, överläkare och professor vid Lunds universitet, Daniel Ansari, disputerad kirurg, Lunds universitet, Malin Sund, professor i kirurgi vid Umeå universitet, Bengt Glimelius, professor emeritus vid Uppsala universitet, Matthias Löhr, överläkare och professor vid Karolinska institutet och Gustav Ullenhag, läkare och docent vid Uppsala universitet.