Riksrevisionens granskningar, klassificering av halkskydd och möten med politiker

41 min
Då och då hör vi att det blivit debatt när Riksrevisionen gjort en granskning av hur staten fungerar. Det kan handla om UDs biståndshantering eller om det fria vårdvalet. Är det bra eller dåligt att det blir debatt och är det överhuvudtaget möjligt att granska utan att människor har åsikter? Med oss för att besvara dessa frågor har vi Claes Norgren, riksrevisor och Louise Bringselius, som är docent på Lunds Universitet och som skrivit en bok om Riksrevisionens första tio år.

I förra veckan gjorde Louise en efterlysning för att hon ville komma i kontakt med till exempel "småföretagaren" eller "rektorn" som toppolitiker ofta refererar till och säger att de pratat med när de vill beskriva varför just deras politik är så framgångsrik. Och hon fick napp! En av dessa personer hör ni i Nordegren & Epstein idag.

Och så undrar vi vilka utmaningar det finns om halksydd ska klassificeras? Som konsument ska du kunna veta hur bra hälskyddet, fotbladsskyddet, helfotsskyddet eller skon är när du råkar på en isfläck. Vi pratar med forskaren Glenn Berggård i Luleå som arbetar med att ta fram sätt att klassificera halkskydd.

Programledare: Louise Epstein och Thomas Nordegren

Producent: Anna Tullberg