Idrottsrörelsens stora svek

14 min
Dramatikern Cristina Gottfridsson lärde sig hata sport redan i skolan. När hon blev äldre och mamma till två söner blev hennes relation till idrottsrörelsen lite mer nyanserad. Hon insåg den stora nytta idrotten i många fall kan göra men blev med tiden allt mer besviken och frustrerad över hur idrottsrörelsen allt mer svek detta ansvar.