Nyheter från Vetenskapsradion

4:59 min
Marsroboten Curiosity har mätt upp varierande halter av metangas på Mars, oklart hur dunsterna kommer till. Oljepalmsodlingen expanderar i världen och hotade djurarter drabbas när regnskogen huggs ner. Fortfarande mycket oklart om hur prionsjukdomar smittar.