Bo Forsberg

3:58 min
Om att finna hopp och ljus i en mörk tid.

Bo Forsberg är generalsekreterare för Diakonia. Han har arbetat med utvecklingsfrågor i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Hans specialområden är teologi, mänskliga rättigheter och demokratifrågor.