Om cyberkriget kommer

20 min
För en vecka sedan drabbades Telia av en överbelastningsattack som fick ovanligt stora konsekvenser. Den här gången var det inte bara ett särskilt mål som slogs ut, som exempelvis regeringens hemsida - nu gick det inte att komma ut på nätet alls för Telias kunder och problemen fortsatte i flera dagar.

Ryktet säger att orsaken var att hackergruppen Lizard Squad utsatte spelföretaget Electronic Arts för en överbelastningsattack, men det kan också komma att visa sig vara något betydligt mer oroande än missnöjda privatpersoner i en löst sammansatt protestgrupp som ligger bakom den här nätattacken.

Och medan IT-säkerhetsexperterna varnar oss för att digitala angrepp på viktiga samhällsfunktioner kommer att bli allt vanligare och mer sofistikerade, så talar militärstrategerna om cybervärlden som ett nytt slagfält och skapar nya militära organisationer som bara sysslar med att försöka möta it-hoten - eller utvecklar sin förmåga att angripa andra stater genom cyberkrigföring.

Angrepp i den digitala världen har under de senaste åren blivit så vanliga, och så sofistikerade att militärstrateger världen över har börjat prata om cybervärlden som ett nytt slagfält.

Det här är en utveckling som lett till att nationer världen över börjat arbeta fram särskilda strategier för att försvara sig mot det nya hotet. Vissa nationer har till och med inrättat helt nya militära organisationer som bara riktar sina ansträngningar mot cybervärlden. Men hur allvarliga är cyberhoten och hur kan vi skydda oss mot dem?

I frilansjournalisten Kristoffer Gunnartz program från 2012 medverkar Roland Heickerö, informationssäkerhetsexpert och docent i krigsvetenskap på försvarshögskolan i Stockholm. Mathias Ekstedt docent vid avdelningen för industriella informations- och styrsystem på Tekniska högskolan i Stockholm. Anders Hansson, chef för Computer Emergency Respose Team på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Programmet är en repris.