Antigaylag i Uganda

44 min
Ugandas antigaylag, som kraftigt skärpte straffen för homosexuella,ogiltigförklarades i augusti år, men efter protester från kristna ledare och politiker är det åter aktuellt med en antigaylag. Reportage från Uganda av Frida Svensson och Isabelle Swahn och samtal med Christopher Meakin, chef för Svenska kyrkans ekumenikenhet om vad det här betyder för den anglikanska världsvida kyrkogemenskapen. Nyheter i korthet med Åsa Furuhagen. Skarp kritik från samer inför Svenska kyrkans dubbla signaler kring stödet för att Sverige ska ratificera FN konventionen om urbefolkningars rättigheter. Reportage om ILO 169 och Svenska kyrkan av Åsa Furuhagen och samtal med Helén Ottoson Lovén, generalsekreterare i Svenska kyrkan. Krönika av Daniel Alling, SRs korrespondent i Tyskland. Samtal med Ann-Christine Roxberg, präst och föreläsare, Aron Flam, komiker och Elisabeth Ohlson Wallin utifrån den bok de valt att utgå från.